niedziela, 24 czerwca 2012

24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela

św. Jan Chrzciciel
(www.jcj.sandomierz.opoka.org.pl)
O Janie Chrzcicielu mówią nam cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie i historyk Józef Flawiusz. 

Sylwetka duchowa Chrzciciela związana jest z niektórymi podstawowymi wydarzeniami swego życia. 

Przede wszystkim jego chwalebne narodzenie, bardzo dokładnie opowiedziane przez Łukasza, którego główną część przedstawia nam dzisiejsza liturgia. Jest on szczególnym darem Bożym, narodzonym z podeszłej wiekiem i niepłodnej Elżbiety i z "niemej" niewiary Zachariasza. Jest on ostatnim prorokiem: A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz (Łk 1,76). Był napełniony Duchem Świętym już w łonie swej matki, ponieważ jego misja była całkowicie poświęcona Bogu i Mesjaszowi. 

Drugą cechę charakterystyczną jego osobowości wyznacza jego głos, potężny tak, jak starożytnych proroków, dający świadectwo bez żadnego wahania. Jak powie Jezus, Jan nie jest trzciną kołyszącą się na wietrze. 

I trzecia charakterystyka Jana, związana bezpośrednio z chrztem Jezusa. Głos Chrzciciela i jego dłoń wskazują wprost na Tego człowieka, który stoi pośród tłumu: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata! (J 1,29). 

Przepiękny jest autoportret, który maluje: Ja nie jestem Mesjaszem. Trzeba, by On wzrastał,a ja żebym się umniejszał (por. J 3,28-30).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz